Rólunk

A Magyar  Hagiográfiai Társaság a keresztény szenttisztelet történetét vizsgálja a biblikus  kezdetektől napjainkig, Kelettől Nyugatig. A szentkultusz a kereszténység leggazdagabban dokumentált területe: szöveges források (szentéletrajzok, legendák, prédikációk, csodajegyzékek, liturgikus ünnepek, kanonizáció) mellett földrajzi, tárgyi és vizuális (ereklyék, szent helyek, szentélyek, búcsújáróhelyek, ikonok, szobrok, freskóciklusok, kegytárgyak) emlékeket is magában foglal. A teológia, filozófia, vallás-, egyház-, politika-, művészet- és társadalomtörténet, folklór és antropológia összefüggéseiben kutatott hagiográfia az interdiszciplinaritás és a módszertani megújulás húzóágazatává vált.  Célunk a magyar hagiográfiai kutatások fellendítése kritikai forráskiadások, fordítások, önálló monográfiák, előadások és konferenciák révén,  együttműködésben egyházi tudományos intézményekkel és nemzetközi kutatócsoportokkal.

Amennyiben a Magyar Hagiográfiai Társaság tagja kíván lenni írjon emailt ez ügyben a hungarianhagiography@gmail.com címre.