Titkár

 Uhrin Dorottya jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetemen folytat doktori tanulmányokat, a Középkori Magyar Történelem doktori programon. A disszertációját A virgines capitales kultusza a középkori Magyarországon címmel készíti. Középkori történelem mesterképzésen diplomázott 2014-ben, bakkalaureátusi tanulmányait történelem-vallástudomány és keleti nyelvek és kultúrák (mongol szakirány) – buddhizmus szakokon végezte.

Kutatási területe: középkori vallástörténet, női szentek kultusza, vértanú szüzek kultusza, nőtörténet, istenítéletek, magyarországi szentkultuszok, szentkultuszok Magyarországon, ferences és domonkos missziók Ázsiába

Publikációi:

Szent Katalin és Borbála, a felvidéki bányavárosok védőszentjei In: Weisz Boglárka – Kádas István (szerk.): Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Budapest, MTA BTK, 2017.

Antiochiai Szent Margit legkorábbi magyarországi kultusza. Álmos herceg egyházalapításai és a Szent Margit-szakramentárium. Magyar Könyvszemle 133 (2017)

Protecting Christianity on the Eastern Frontier: On Some Aspects of the Cult and Representation of Saint Katherine and Saint Margaret in Medieval Hungary. In: Crossroads: East and West. Cultural Contacts, Transfers and Exchange between East and West in the Mediterranean. Cambridge, Cambridge Scholar Publishing, 2017. (megjelenés alatt)

Az istenítéletek társadalomtörténeti elemzése a Váradi Regestrum alapján. In: Mortun falu. 800 éves Kunszentmárton. 1215–2015. Szerk. Barna Gábor. Kunszentmárton, Helytörténeti Múzeum, 2016. (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok 9.) 28–43.

The Cult of St Katherine of Alexandria in Medieval Upper Hungarian Towns. Hungarian Historical Review V (2016/3) 557–586.

Ottó Gecser: The Feast and the Pulpit. Preachers, Sermons and the Cult of St. Elizabeth of Hungary, 1235–ca.1500. Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 2012. Pp. xv., 462. (recenzió) Hungarian Historical Review V (2016/3) 675–677.

Szüzesség – szenvedés – szexualitás. A vértanú szüzek kultuszának elterjedése. In: Magister Historiae II. Válogatott tanulmányok a 2014-ben és 2015-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerk.: Farkas Csaba – Lados Tamás – Ribi András – Uhrin Dorottya. Budapest, 2016. 158–178.

Szent Katalin mint az uralkodók patrónusa. In: Micae Mediaevales V. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk.: Fábián Laura – Gál Judit – Haraszti Szabó Péter – Uhrin Dorottya. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2016. pp. 243-262.

Tóth Ferenc – Uhrin Dorottya: VIA SANCTI MARTINI – SZENT MÁRTON ÚTJA TÉRBEN ÉS IDŐBEN: Nemzetközi konferencia, Szombathely, 2015. április 15. Megyeháza díszterme; április 16–17. Püspöki Palota, Sala Terrena. In: VASI SZEMLE LXIX (2015)  375-378.

Kutyafejűek és marhalábúak. 13. századi mongol kifejezések a Historia Tartarorumban. In: Világtörténet 5 (2015) pp. 43–59.

Mongolian Tribal Names in the Historia Tartarorum. In: Acta Mongolica 14 (2013). pp. 70–74.

A Váradi Regestrum veneficiummal és maleficiummal kapcsolatos esetei. In: Micae Mediaevales III.. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Ed.: Gál Judit; Péterfi Bence; Vadas András; Kranzieritz Károly. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2013. pp. 133–151.

Általa szerkesztett kötetek

Micae Mediaevales VI.. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk.: Fábián Laura – Uhrin Dorottya – Farkas Csaba – Ribi András. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2017.

Magister Historiae II. Válogatott tanulmányok a 2014-ben és 2015-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Szerk.: Farkas Csaba – Lados Tamás – Ribi András – Uhrin Dorottya. Budapest, 2016.

Micae Mediaevales V.. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Szerk.: Fábián Laura –Gál Judit –Haraszti Szabó Péter– Uhrin Dorottya. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2016.