Elnök

Dr. Sághy Marianne a Közép-Európai Egyetem (CEU) Medievisztika Tanszékének és az ELTE BTK Középkori és Koraújkori Egyetemes Történeti Tanszékének habilitált egyetemi docense. Tanulmányait az ELTE francia-történelem szakán végezte, Poitiers-ben, Párizsban és  Oxfordban volt ösztöndíjas, PhD fokozatát 1998-ban szerezte a princetoni egyetemen. Kutatási területe a késő antik mártírkultusz, szerzetesség és hagiográfia, valamint a késő középkori vallástörténet. Aszkézis és hatalom, szent és közösség kapcsolatával foglalkozik.

Publikációk:

Monográfiák

Tours-i Szent Márton. Aszkézis és hatalom a késő antikvitásban .Szombathely: Martineum, 2017.

Isten barátai. Szent és szentéletrajz a későantikvitásban. Budapest: Kairosz, 2005.

Versek és vértanúk. A római mártírkultusz Damasus pápa korában, 366-384. Budapest: Kairosz, 2003.

Tanulmányok és szerkesztett kötetek:  

Pagans and Christians in Late Antique Rome: Conflict, Competition and Coexistence in the Fourth Century. Szerk. Michele R. Salzman – Marianne Sághy – Rita Lizzi Testa.  Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

„Strangers to Patrons: Foreign Martyrs in Late Antique Rome.” Hungarian Historical Review 5/3 (2016): 465-486.

„Sulpicius Severus Szent Márton-életrajza: történeti kontextus, szerzetesi püspökmodell, historiográfiai értelmezések.”  Világtörténet  6 (38) 2016/1: 3-36.

“A Szentírás útja: Bibliai modellek Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzában.” In: Szent Márton útjai. Szerk. Tóth Ferenc. Szombathely, 2016: 13-33.

Romanae gloria plebis: Bishop Damasus and the Roman Tradition.” In: Pagans and Christians in Late Antique Rome: Conflict, Competition and Coexistence in the Fourth Century. Szerk. Michele R. Salzman – Marianne Sághy – Rita Lizzi Testa. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, pp. 314-328.

„Egyháztörténet és patrológia.“ In: Katolikus egyháztörténelem az oktatásban. Nemzetközi trendek, új szempontok. Szerk. Zoltán Gőzsy – Szabolcs Varga. Pécs: Pécsi Hittudományi Főiskola, 2015, pp. 47-66.

“Szentírás és szent-írás Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzában.“  In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Szerk. Bárány Attila – Dreska Gábor – Szovák Kornél. Budapest-Debrecen: Eötvös Loránd Tudományegyetem –Debreceni Egyetemi Kiadó,  2015: 279-291.

„Sivatag, hatalom, szent a késő antik szentéletrajzokban.“ Térérzékelések –térértelmezések. Eds. Anikó Ádám –Anikó Radvánszky. Budapest: Kijárat, 2015: 77-89.

„The Bishop of Rome and the Cult of the Martyrs.“ In: The Bishop of Rome in Late Antiquity.  Ed. Geoffrey Dunn. Aldershot: Ashgate, 2015, pp. 37-57.

„Ubi tu, ibi et ille:  Monica ábrázolása Ágoston Vallomásaiban.” In: Férfi és nő az ókori kereszténységben. Szerk. Sághy Marianne – D. Tóth Judit. Budapest: Szent István Társulat, 2015: 118-140.

“A Biblia újratöltve: a keresztény életrajz a késő antikvitásban.” Aetas 29/1 (2014):1-23.

„Renovatio memoriae: Pope Damasus and the Martyrs of Rome.” Rom in der Spätantike: Historische Erinnerung im städtischen Raum. Eds. R. Behrwald – Ch. Witschel. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012, pp. 251-267.

Fordítások:

Pierre Riché, Oktatás és kultúra a barbár Nyugaton. Budapest: Szent István Társulat, 2016.

Salernói János, Szent Odó élete. Budapest : L’Harmattan, 2009.

Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve. Budapest: Kairosz, 2004.

Robert A. Markus, Nagy Szent Gergely és kora.  Budapest: Kairosz, 2004.

Peter Brown, Szent Ágoston élete. Budapest: Osiris, 2003.

Peter Brown, A szentkultusz keletkezése és szerepe a latin kereszténységben.  Budapest: Atlantisz, 1993. Új, bővített kiadás előkészületben

Előkészületben (Lectio Divina sorozat)

Birodalmi szentek: Szent Mauríciusz és Szent Günther kultusza Magyarországon (Bakonybél 1018-2018)

Szent Genovéva, Párizs védőszentje. Budapest: L’Harmattan.

Eugippius, Noricumi Szent Severinus élete. Budapest: L’Harmattan.