Előző elnökünk sajnálatosan bekövetkezett tragikus halála következtében a Magyar Hagiográfiai Társaság új elnököt választott. Az október 11-i közgyűlésen  a Társaság tagjai Klaniczay Gábort választották meg.

Klaniczay Gábor a Közép-Európai Egyetem (CEU) Medievisztika Tanszékének egyetemi tanára. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a párizsi EHESS-en végezte tanulmányait. Az ELTE-n 1983 óta tanít, 1997-től kezdve címzetes egyetemi tanárként. 1993 óta a fő foglalkoztatója a CEU. 1997 és 2002 között a Collegium Budapest / Institute for Advanced Study rektora, 2011-ig állandó munkatársa volt. 2010 és 2014 között a Communicating Sainthood – Constituting Regions and Nations in East-Central Europe, Tenth-Sixteenth Centuries, OTKA pályázat vezető kutatója volt. A kutatás kapcsolódott EuroCORECODE Symbols that Bind and Break Communities. Saints’ Cults as Stimuli and Expressions of Local, Regional, National and Universalist Identities című projektjéhez, ami norvég, dán, észt és osztrák kutatókat tömörített. 2014 óta correspondant étranger  a párizsi Académie des Inscriptions et Belles Lettres-nél. A fő kutatási területe a kereszténység történeti antropológiai szempontú vizsgálata (szentkultusz, csodák, stigmatizáltak, látomások, gyógyítás, mágia, boszorkányság). Emellett regionális összehasonlításokat is végez. A közép- és kora újkori Közép-Európa történetét szélesebb kontextusba helyezi, valamint a középkori örökség modern felfogását és az azzal való visszaéléseket kutatja.