Kategóriák
Előadások Hírek

Zágorhidi Czigány Balázs előadása

A KRE BTK Szabadbölcsészet Tanszéke és a Magyar Hagiográfiai Társaság szeretettel vár minden érdeklődőt a Szabadbölcsész disputák című rendezvénysorozat előadására:

Zágorhidi Czigány Balázs
Egy új nyelvemlék-csoport a Margit-szigetről

2022. április 28. csütörtök, 18.00
KRE BTK, 1088 Budapest, Reviczky u. 4., 322-es terem

Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/3114387625546337/

A margitszigeti domonkos apácakolostor középkori könyvtárának fennmaradt magyar nyelvű kódexei késő középkori anyanyelvű írásbeliségünk kiemelkedő emlékei. A tízegynéhány kódex – köztük a
Margit-legenda, a Domonkos-kódex, a Példák könyve – tartalmi sokszínűsége (legendák, példabeszédek, prédikációk, imák) módszeres fordítói munkáról, a kéziratok változatos kivitele pedig egy jelentős
scriptoriumról – olyan másolókkal mint Ráskay Lea, Sövényházi Márta és Legéndy Kató – árulkodik. Vannak arra utaló jelek, hogy a magyar nyelv használata nem korlátozódott csupán a lelki és liturgikus olvasmányokra, ugyanis fennmaradt egy magyar nyelvű magánlevél (Elena priorissa levele) is a Margitszigetről. Egy véletlen felismerésnek köszönhetően a közelmúltban a szigeti nyelvemlékek egy új csoportja került elő: a kolostor viszonylag érintetlenül fennmaradt középkori okleveles anyagában
nagyszámú magyar nyelvű hátlapi – az adott oklevél tartalmára utaló – feljegyzést sikerült azonosítani. A hosszabb-rövidebb szövegekben nemcsak a kódexmásoló apácák keze írását fedezhetjük fel, hanem
számos értékes nyelvtörténeti adatot és művelődéstörténeti érdekességet is.