Kategóriák
Előadások

Kis-Halas Judit: A „Mennyei Orvos Asszony gyűdi Apothékája”

A Magyar Hagiográfiai Társaság tisztelettel meghív minden érdeklődőt

Kis-Halas Judit
[“Kelet-Nyugat” Kutatócsoport]

A „Mennyei Orvos Asszony gyűdi Apothékája”
A gyógyítás egyházi szférája egy 18. századi kegyhely tükrében

2020. FEBRUÁR 24-én
HÉTFŐ DÉLUTÁN
17:00 ÓRAKOR

az ELTE BTK Szekfű Gyula Könyvtárába (Múzeum krt. 6-8. 1. em. 115.)

A „Mennyei Orvos Asszony gyűdi Apothékája”
A gyógyítás egyházi szférája egy 18. századi kegyhely tükrében

A Siklós várától alig két kilométerre fekvő, teljes egészében reformátusok lakta Gyűd a 17. század végén, a török elleni felszabadító harcokat követően vált a Mária-tisztelet egyik dél-dunántúli központjává. A 18. században a kegyhelyet gondozó ferences szerzetesek több mint 337 csodás gyógyulás és megmenekülés történetét jegyezték fel a Historia Domusban, amelyekből két latin nyelvű csoda-lista, egy németül íródott mirákulumoskönyv kézirata, valamint egy püspöki vizitációt követő vármegyei vizsgálat csodákat is tartalmazó jegyzőkönyve maradt ránk. A mirákulumjegyzékek, valamint a gyűdi és a siklósi rendházból fennmaradt további írott vagy nyomtatott források (prédikációgyűjtemények, szertartáskönyvek) és tárgyi emlékek (hálatárgyak, ex-voto képek, oltárképek, stb.) alapján ismertetem a gyűdi mirákulum-történetek betegség-csoportjait, a csodás gyógyulások résztvevőit (a betegeket), a kegyhely által kínált szakrális gyógymódokat, és végül a csodás gyógyítás szereplőit: Szűz Máriától az orvosdoktorokig. Az előadás második részében a gyűdi csoda-elbeszéléseken alapuló esettanulmányokat mutatok be. A pestisről szóló történetek példáján arról beszélek, hogy milyen megoldásokat kínált a szakrális medicina a járványra, mint össztársadalmi krízishelyzetre. Az ún. „életjel” (Lebenszeichen) -jelenség apropóján e középkortól fogva ismert csodatípus barokk kori szerepét, helyi társadalmi kontextusát tárgyalom az erre vonatkozó gyűdi csodatörténetek segítségével. Végül a boszorkányság és az egyházi orvoslás interferenciáit veszem sorra a boszorkányrontásként értelmezett esetek kapcsán.