Secretary

Dorottya Uhrin is currently a PhD candidate at Eötvös Loránd University in Hungarian Medieval History. Previously, she obtained two MA degree in Medieval Studies at CEU anf in Medieval History at ELTE (2014), as well as two BA degrees in History and Religious Studies (2011); and Eastern Languages and Cultures with Mongolian language and Buddhism specialization (2013) at the Eötvös Loránd University. Her research focuses on the medieval ecclesiastical history and medieval religiosity. Her specific interests are the ordeals, the cult of saints, especially the cult of Virgin Martyrs and the cult of Hungarian saints in Europe. In her PhD dissertation she is dealing with the medieval Hungarian cult of the Virgines Capitales (St Katherine, St Dorothy, St Margaret and St Barbara).

Publications

Protecting Christianity on the Eastern Frontier: On Some Aspects of the Cult and Representation of Saint Katherine and Saint Margaret in Medieval Hungary. In: Crossroads: East and West. Cultural Contacts, Transfers and Exchange between East and West in the Mediterranean. Cambridge, Cambridge Scholar Publishing, 2018. (forthcoming)

Szent Katalin és Borbála, a felvidéki bányavárosok védőszentjei [Saint Katherine and Barbara, the patron saints of the Upper Hungarian mining towns]. In: Weisz Boglárka – Kádas István (szerk.): Hatalom, adó, jog. Gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar középkorról. Budapest, MTA TTI BTK, 2017. 369–386.

Antiochiai Szent Margit legkorábbi magyarországi kultusza. Álmos herceg egyházalapításai és a Szent Margit-szakramentárium. [The earliest cult of Saint Margaret of Antioch in medieval Hungary. The church’ foundations of duke Álmos and the Saint Margaret Sacrament] Magyar Könyvszemle 133 (2017/1) 13–31.

Az istenítéletek társadalomtörténeti elemzése a Váradi Regestrum alapján. [The social historical analyses of the trial by ordeals based on the Várad Register] In: Mortun falu. 800 éves Kunszentmárton. 1215–2015. Szerk. Barna Gábor. Kunszentmárton, Helytörténeti Múzeum, 2016. (Várostörténeti és néprajzi tanulmányok 9.) 28–43.

The Cult of St Katherine of Alexandria in Medieval Upper Hungarian Towns. Hungarian Historical Review V (2016/3) pp. 557–586.

Szüzesség – szenvedés – szexualitás. A vértanú szüzek kultuszának elterjedése. [Virginity – Pain – Sexuality. The soread of the cult of virgin martyrs] In: Magister Historiae II. Válogatott tanulmányok a 2014-ben és 2015-ban megrendezett középkorral foglalkozó, mesterszakos hallgatói konferenciák előadásaiból. Ed.: Farkas Csaba – Lados Tamás – Ribi András – Uhrin Dorottya. Budapest, 2016. Pp. 158–178.

Szent Katalin mint az uralkodók patrónusa. [Saint Katherine as Royal Patron] In: Micae Mediaevales V. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Ed.: Fábián, Laura –Gál, Judit –Haraszti Szabó, Péter– Uhrin, Dorottya. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2016. pp. 243-262.

Kutyafejűek és marhalábúak. 13. századi mongol kifejezések a Historia Tartarorumban. In: Világtörténet 5 (2015) [The Dog-headed, Cow-footed Man. Mongolian words in the Historia Tartarorum] pp. 43–59.

A Váradi Regestrum veneficiummal és maleficiummal kapcsolatos esetei. [Accusations of Maleficium and Veneficium in the Várad Register] In: Micae Mediaevales. III. Fiatal történészek dolgozatai a középkori Magyarországról és Európáról. Ed.: Gál, Judit; Péterfi, Bence; Vadas, András; Kranzieritz, Károly. Budapest, ELTE BTK Történelemtudományok Doktori Iskola, 2013. pp. 133–151.