President

Marianne Sághy is Associate Professor at Central European University Medieval Studies Department and Eötvös Loránd University Medieval and Early Modern Comparative History Department. She studied  history and French at Eötvös Loránd University. She studied with scholarships in Poitiers, Paris and Oxford. She obtained her PhD degree from Princeton University in 1998. Her main field of research is the late antique cult of martyrs, hagiography, monasticism, and late medieval religious history. Moreover she deals

 

Publications

Monographs

Tours-i Szent Márton. Aszkézis és hatalom a késő antikvitásban .Szombathely: Martineum, 2017.

Isten barátai. Szent és szentéletrajz a későantikvitásban. Budapest: Kairosz, 2005.

Versek és vértanúk. A római mártírkultusz Damasus pápa korában, 366-384. Budapest: Kairosz, 2003.

Articles and edited books:  

Pagans and Christians in Late Antique Rome: Conflict, Competition and Coexistence in the Fourth Century. Szerk. Michele R. Salzman – Marianne Sághy – Rita Lizzi Testa.  Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

„Strangers to Patrons: Foreign Martyrs in Late Antique Rome.” Hungarian Historical Review 5/3 (2016): 465-486.

„Sulpicius Severus Szent Márton-életrajza: történeti kontextus, szerzetesi püspökmodell, historiográfiai értelmezések.”  Világtörténet  6 (38) 2016/1: 3-36.

“A Szentírás útja: Bibliai modellek Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzában.” In: Szent Márton útjai. Szerk. Tóth Ferenc. Szombathely, 2016: 13-33.

Romanae gloria plebis: Bishop Damasus and the Roman Tradition.” In: Pagans and Christians in Late Antique Rome: Conflict, Competition and Coexistence in the Fourth Century. Szerk. Michele R. Salzman – Marianne Sághy – Rita Lizzi Testa. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, pp. 314-328.

„Egyháztörténet és patrológia.“ In: Katolikus egyháztörténelem az oktatásban. Nemzetközi trendek, új szempontok. Szerk. Zoltán Gőzsy – Szabolcs Varga. Pécs: Pécsi Hittudományi Főiskola, 2015, pp. 47-66.

“Szentírás és szent-írás Sulpicius Severus Szent Márton-életrajzában.“  In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Szerk. Bárány Attila – Dreska Gábor – Szovák Kornél. Budapest-Debrecen: Eötvös Loránd Tudományegyetem –Debreceni Egyetemi Kiadó,  2015: 279-291.

„Sivatag, hatalom, szent a késő antik szentéletrajzokban.“ Térérzékelések –térértelmezések. Eds. Anikó Ádám –Anikó Radvánszky. Budapest: Kijárat, 2015: 77-89.

„The Bishop of Rome and the Cult of the Martyrs.“ In: The Bishop of Rome in Late Antiquity.  Ed. Geoffrey Dunn. Aldershot: Ashgate, 2015, pp. 37-57.

„Ubi tu, ibi et ille:  Monica ábrázolása Ágoston Vallomásaiban.” In: Férfi és nő az ókori kereszténységben. Szerk. Sághy Marianne – D. Tóth Judit. Budapest: Szent István Társulat, 2015: 118-140.

“A Biblia újratöltve: a keresztény életrajz a késő antikvitásban.” Aetas 29/1 (2014):1-23.

„Renovatio memoriae: Pope Damasus and the Martyrs of Rome.” Rom in der Spätantike: Historische Erinnerung im städtischen Raum. Eds. R. Behrwald – Ch. Witschel. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2012, pp. 251-267.

Translations:

Pierre Riché, Oktatás és kultúra a barbár Nyugaton. Budapest: Szent István Társulat, 2016.

Salernói János, Szent Odó élete. Budapest : L’Harmattan, 2009.

Nagy Szent Gergely, A lelkipásztor kézikönyve. Budapest: Kairosz, 2004.

Robert A. Markus, Nagy Szent Gergely és kora.  Budapest: Kairosz, 2004.

Peter Brown, Szent Ágoston élete. Budapest: Osiris, 2003.

Peter Brown, A szentkultusz keletkezése és szerepe a latin kereszténységben.  Budapest: Atlantisz, 1993. Új, bővített kiadás előkészületben

Forthcoming (Lectio Divina sorozat)

Birodalmi szentek: Szent Mauríciusz és Szent Günther kultusza Magyarországon (Bakonybél 1018-2018)

Szent Genovéva, Párizs védőszentje. Budapest: L’Harmattan.

Eugippius, Noricumi Szent Severinus élete. Budapest: L’Harmattan.